Hiệp Hòa phân bổ hơn 7,6 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường

Năm 2017, UBND huyện Hiệp Hòa dành hơn 7,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường.

Số kinh phí này tập trung thực hiện hỗ trợ xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc trên địa bàn; phòng ngừa, kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục sự cố về môi trường; hỗ trợ các thôn, xã thu gom, xử lý rác thải, vận hành lò đốt rác; hỗ trợ lắp đặt rào chắn rác thải trên kênh; hỗ trợ các xã thu gom, trục vớt, xử lý rác thải trên các tuyến kênh, ngòi; xây dựng các tuyến đường hoa sáng, xanh, sạch, đẹp; hỗ trợ mua lò đốt rác thải sinh hoạt cho các xã; hỗ trợ các tổ, HTX vệ sinh môi trường; tăng cường năng lực quản lý môi trường; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường...

Phương Nhung