Hiệp Hòa hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác”

Nhận thức được lợi ích to lớn của việc trồng, chăm sóc cây xanh trong bảo vệ môi trường sống trong lành, người dân huyện Hiệp Hòa đã hưởng ứng Tết trồng cây bằng việc tích cực trồng cây xanh ở nơi công cộng, trồng hoa ven đường. Theo kế hoạch, năm 2018 toàn huyện phấn đấu trồng mới 100 nghìn cây phân tán; 100% thôn, khu phố có các tuyến đường hoa, trong đó trồng mới gần 30km đường hoa.

Đoàn Thanh niên trồng 120 cây đào tại Khu di tích lịch sử Đền- Chùa Ia (xã Hòa Sơn)

Hưởng ứng Tết trồng cây do UBND huyện phát động, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã đồng loạt ra quân tổ chức trồng cây và trồng hoa tại công sở, trường học, nhà văn hóa, các trục đường liên xã, thôn, đất công... Sau ba ngày, đã có 15 xã trong huyện phát động hưởng ứng Tết trồng cây. Hiện đã có khoảng 47 nghìn cây phân tán được trồng tại các Khu di tích, nhà văn hóa, công sở, các trục đường liên thôn, đạt gần 50% KH năm; Đoàn Thanh niên và Hội phụ nữ các cấp trong huyện đã phối hợp trồng mới gần 20 km đường hoa bằng giống hoa chiều tím. Năm nay, Đoàn Thanh niên huyện Hiệp Hòa đã phát động Tháng Thanh niên gắn với việc xây dựng hàng Đào Thanh niên (trồng 120 cây Đào cảnh do người dân ủng hộ) tại quần thể di tích lịch sử Đền- Chùa Ia (xã Hòa Sơn).

Tuyến đường hoa Mười giờ ở xã Đại Thành

Cùng với việc trồng mới cây xanh, mở rộng, phát triển thêm các tuyến đường hoa, hiện nay Hội phụ nữ các cấp trong huyện đang tích cực duy trì việc chăm sóc 172 tuyến đường hoa Mười giờ với chiều dài gần 50km đã được trồng từ năm 2017, góp phần thiết  thực bảo vệ môi trường sinh thái, phủ xanh đất trống, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Phương Nhung