Hiệp Hòa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất

Vụ sản xuất Chiêm xuân 2018, huyện Hiệp Hòa dự kiến gieo trồng hơn 11,2 nghìn ha cây trồng các loại. Trong thời gian trước Tết, do rét đậm kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ xuống đồng của bà con nông dân. Trong và sau Tết, nắng ấm trở lại, dưới sự chỉ đạo tích cực của các ngành, các cấp, bà con nông dân trên địa bàn huyện đã tranh thủ ra đồng đẩy mạnh sản xuất vụ xuân.

Nông dân xã Lương Phong xuống đồng làm đất, gieo mạ

Thời gian qua, ngành nông nghiệp và các địa phương trong huyện đã tập trung chỉ đạo bà con nông dân huy động mọi lực lượng, phương tiện máy móc khẩn trương cày ải, cày lật đất, đổ ải ngâm dầm đất. Đến nay, toàn huyện đã cày ải đạt 100% diện tích, đổ ải đạt hơn 60% tổng diện tích gieo cấy; diện tích còn lại do chưa thu hoạch cây vụ Đông cũng đã sớm được bảo đảm phương án lấy nước ngay sau khi thu hoạch. Hiện toàn huyện đã gieo hơn 490ha/500ha mạ, cấy hơn 2,5 nghìn ha/ 7,8 nghìn ha lúa. Các cơ quan chuyên môn trong huyện đã cung ứng hơn 8 nghìn kg thóc giống cho bà con nông dân sản xuất 6 cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa. Ngoài ra, đã trồng hơn 1,1 nghìn ha lạc, khoai lang và rau xanh các loại.

Để vụ Chiêm xuân giành thắng lợi, UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo ngành nông nghiệp chủ động các phương án sản xuất trong mọi điều kiện diễn biến thời tiết; ng phòng trừ hiệu quả sâu hại, dịch bệnh; Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu giống theo hướng chất lượng, hiệu quả, trong đó sử dụng các giống ngắn ngày, chất lượng cao, chống chịu khá với sâu bệnh...

Nguyễn Phương