Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hiệp Hòa đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách những tháng cuối năm

6 tháng đầu năm, tổng thu NSNN trên địa bàn huyện Hiệp Hòa ước thực hiện hơn 156,8 tỷ đồng, đạt 63%, vượt cao so dự toán huyện giao. Trong đó 8/9 chỉ tiêu thu ước thực hiện đạt cao hơn mức bình quân chung của năm và đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn là: Tiền sử dụng đất, thuế ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ... Có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm, các cấp chính quyền và ngành chức năng của huyện tập trung mọi nguồn lực thực hiện giải phóng mặt bằng; triển khai đấu giá quyền sử dụng đất và quyết liệt thu các khoản thuế theo quy định, không để nợ đọng phát sinh.

Thu tiền sử dụng đất là một trong những khoản thu chiếm tỷ trọng lớn thu ngân sách trên địa bàn

Tuy nhiên, một số sắc thuế quản lý thu hết sức khó khăn, thu chưa triệt để, như lĩnh vực thu thuế đối với hộ kinh doanh vận tải, thu nợ đọng thuế của doanh nghiệp... Bên cạnh đó, tổng thu nộp NSNN khối xã, thị trấn mới đạt 57% dự toán năm, trong đó một số xã, thị trấn thu chưa đạt mức bình quân năm ở lĩnh vực thu thuế ngoài quốc doanh, thu phí, lệ phí, lệ phí trước bạ...

Điều này đặt ra cho ngành Thuế Hiệp Hòa nhiều thách thức khi hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018. Do đó để đảm bảo công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu, Chi cục Thuế huyện Hiệp Hòa đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực; Tập trung áp dụng các biện pháp kiên quyết thu triệt để các khoản thuế còn nợ đọng. Tiếp tục chỉ đạo rà soát hộ kinh doanh, tổ chức điều tra doanh số các hộ kinh doanh để đưa vào quản lý, lập bộ, thu thuế, trong đó đặc biệt quan tâm tới công tác thống kê, rà soát, quản lý, thu thuế đối với hộ kinh doanh vận tải; đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn. Cùng với đó, Chi cục thuế đẩy mạnh rà soát cải cách các thủ tục hành chính thuế để tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho người nộp thuế, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất.

Cũng trong 6 tháng cuối năm, Chi cục thuế huyện chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả từ khâu quy hoạch sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất ở để quản lý và thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo đúng luật định; quản lý tốt các nguồn thu phí, lệ phí phát sinh. Đồng thời phối hợp với Công an huyện xử lý các hành vi trong lĩnh vực thuế nhằm chống thất thu ngân sách Nhà nước và đảm bảo các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018. Cùng với việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm, Chi cục thuế huyện đang nỗ lực tham mưu cho UBND huyện xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo tính đúng, tính đủ các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, huyện Hiệp Hòa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, góp phần đảm bảo cân đối thu - chi của địa phương cũng như việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Trung