Hiệp Hòa có 9 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, huyện Hiệp Hòa có 9 mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ, gồm: mô hình hộ ông Hoàng Tuấn Cậy, thị trấn Thắng, diện tích 2.272m2; mô hình hộ ông Hà Huy Đức, thị trấn Thắng, diện tích 2.176m2; mô hình của hộ ông Dương Quang Chỉnh, xã Hoàng An, diện tích 2.112m2; mô hình hộ ông Nguyễn Văn Dư, xã Thường Thắng có diện tích 2.464m2; mô hình hộ ông Hoàng Văn Chắn, xã Lương Phong có diện tích 2.016m2; mô hình hộ ông Nguyễn Đắc Khanh, xã Bắc Lý, diện tích 2.016m2; mô hình hộ bà Hoàng Thị Xoa, xã Mai Trung diện tích 2.010m2; mô hình hộ bà Ngô Thị Thúy, xã Mai Trung, diện tích 2.010m2; mô hình HTX Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh, xã Quang Minh, diện tích 3.032m2. Các mô hình trên được hỗ trợ 300 triệu đồng/một mô hình, riêng mô hình của HTX Nông nghiệp hữu cơ Quang Minh được hỗ trợ 400 triệu đồng.

Phương Nhung