Đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị đối với Công ty TNHH bất động sản đầu tư thương mại Hiệp Hòa

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hòa vừa có quyết định về việc đình chỉ thi công đối với công trình xây dựng chợ hạng II trung tâm huyện Hiệp Hòa.

Công trình do Công ty TNHH Bất động sản Đầu tư thương mại Hiệp Hòa (gọi tắt là Công ty Đầu tư thương mại Hiệp Hòa) có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Nguyên nhân đình chỉ là do Công ty tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép do Sở Xây dựng cấp, như không xây dựng phương án giá cho thuê bán hàng tại chợ trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật về giá; huy động vốn, thu tiền của các hộ dân để cho thuê ki-ốt, gian hàng và tổ chức đấu giá ki-ốt khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; không thực hiện cam kết bảo đảm cho các hộ đã kinh doanh tại chợ cũ được quay trở lại chợ mới; một số phiếu thu tiền đặt cọc thuê ki-ốt của các hộ tiểu thương không hợp lệ, không đúng quy định của pháp luật; Chủ đầu tư thi công công trình sai thiết kế, sai giấy phép được cấp.  Theo đó, UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan tại địa bàn thực hiện một số nội dung như: Điện lực Hiệp Hòa, Công ty cổ phần cấp nước Hiệp Hòa dừng việc cấp điện, cấp nước cho Công ty TNHH bất động sản đầu tư thương mại Hiệp Hòa để phục vụ vào mục đích xây dựng công trình  chợ huyện. Chủ tịch UBND thị trấn Thắng, xã Đức Thắng phối hợp tổ chức lực lượng ngăn chặn các phương tiện vận tải chuyên chở nguyên, vật liệu và người lao động vào thi công công trình vi phạm do Công ty TNHH bất động sản đầu tư thương mại Hiệp Hòa làm chủ đầu tư. Cùng đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện yêu cầu Công ty Đầu tư thương mại Hiệp Hòa khắc phục những sai phạm. Trường hợp doanh nghiệp không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các trường hợp làm mất an ninh trật tự, cản trở các cơ quan chức năng và UBND thị trấn Thắng, xã Đức Thắng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu, người lao động vào thi công xây dựng công trình vi phạm. Đội Quản lý trật tự giao thông, xây dựng và môi trường thực hiện việc niêm yết, công khai biên bản vi phạm hành chính, quyết định đinh chỉ thi công và thông báo rộng rãi; đồng thời giám sát việc thực hiện đình chỉ thi công, khhi phát hiện hành vi sau phạm, tiếp tục xây dựng công trình khi chưa khắc phục thì phối hợp với các cơ quan liên quan lập biên bản để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Phương