Đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa UBND huyện với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện năm 2017

Chiều 29-1, Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa UBND huyện với Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phối hợp năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan liên quan thuộc UBND huyện.

Năm 2017, thực hiện Quy chế phối hợp, UBND huyện và Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân đã tập trung thực hiện tốt, có hiệu quả việc phối hợp trên các lĩnh vực trọng tâm, như: phối hợp chăm lo xây dựng, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong phối hợp phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp và thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của UBND, Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, điều hành của UBND huyện và triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của các cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, thảo luận chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện chương trình phối hợp; đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2018. Trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung phối hợp như: thực hiện công tác giám sát xây dựng chính quyền vững mạnh, giám sát trong thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, lãng phí, cải cách hành chính, Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ; phối hợp giám sát công tác quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu quốc gia; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết ngay tại cơ sở các điểm khiếu kiện mới phát sinh; tuyên truyền, thuyết phục nhân dân thực hiện ở một số điểm mâu thuẫn phức tạp, kéo dài; phối hợp chỉ đạo tốt việc phát triển kinh tế, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình dự án trên địa bàn huyện...

Phương Nhung