Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 7

Sáng 10-7, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII) của Đảng cho 136 đảng trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan chính quyền được nghe đồng chí Trịnh Quang Minh, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung các Nghị quyết: Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thông qua hội nghị, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan chính quyền nắm chắc về sự cần thiết phải ban hành các nghị quyết; thực trạng cán bộ và công tác cán bộ, vấn đề tiền lương và chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội; những nội dung, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được xác định trong từng nghị quyết. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng. Sau hội nghị, 100% đảng viên viết bài thu hoạch, nêu nhận thức của bản thân về những vấn đề tâm huyết nhất trong các nghị quyết, đồng thời liên hệ với chức trách, nhiệm vụ của mình, đề xuất các giải pháp có tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết ở cơ quan, địa phương, đơn vị công tác.

Phương Nhung