Công an huyện Hiệp Hòa triển khai việc lập tàng thư hồ sơ hộ khẩu, kết hợp với công tác cấp CMND tại xã

Nhằm xây dựng hệ thống tàng thư hồ sơ hộ khẩu ngày càng chặt chẽ, đầy đủ, góp phần phục vụ công tác tra cứu thông tin trong phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và nhu cầu chính đáng của nhân dân, năm 2018 Công an huyện Hiệp Hòa triển khai việc lập tàng thư hồ sơ hộ khẩu, kết hợp với công tác cấp CMND.

Theo đó, Công an huyện thực hiện lập tàng thư hộ khẩu ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trong đó năm 2018 triển khai lập tàng thư hộ khẩu tại 3 xã: Hùng Sơn, Đồng Tân, Hoàng Thanh. Hồ sơ tàng thư hộ khẩu gồm túi hồ sơ hộ khẩu, bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ, phiếu theo dõi hồ sơ hộ khẩu, bản khai nhân khẩu, các tài liệu khác có liên quan như phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, bản sao giấy khai sinh, phiếu xác minh hộ khẩu, nhân khẩu, giấy di chuyển hộ khẩu, các tài liệu liên quan đến đối tượng hình sự, ma túy, kinh tế, cờ bạc, mại dâm... Đối với hồ sơ cấp chứng minh nhân dân, gồm: đơn đề nghị cấp CMND; Tờ khai CMND; Sổ hộ khẩu gia đình; Các giấy tờ khác...

Hiện nay, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện phối hợp với Công an xã Hùng Sơn, Đồng Tân, Hoàng Thanh tiến hành lập tàng thư hồ sơ hộ khẩu, cấp CMND theo kế hoạch, trong đó hướng dẫn công dân kê khai, kiểm tra thông tin. Hồ sơ tàng thư hộ khẩu được lưu giữ tại Công an huyện do cán bộ chuyên môn sắp xếp, bổ sung theo quy định. Công tác cấp CMND được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục tại địa bàn xã, sau đó cán bộ chuyên môn hoàn thiện hồ sơ và trả CMND hoàn thiện cho công dân như việc cấp CMND hàng tuần.

Bên cạnh đó, Công an huyện, công an các xã tăng cường công tác tuyên truyền tới người dân về tầm quan trọng của công tác lập tàng thư hồ sơ hộ khẩu trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bên cạnh đó tàng thư hồ sơ hộ khẩu sẽ đảm bảo quyền lợi cho bà con nhân dân, nhất là rút ngắn thời gian trong việc xác nhận để làm các hồ sơ, thủ tục khác.

Phương Nhung