Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hoa gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Lương Phong

Sáng 22.11 Đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hoa gặp gỡ đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Lương Phong. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Văn Thịnh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, lãnh đạo một số Ban, Ngành, Đoàn thể huyện và gần 200 đại biểu là cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã Lương Phong.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo huyện thông tin về tình hình công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện 11 tháng đầu năm 2017. Nhân dân xã Lương Phong đã có 18 lượt ý kiến trực tiếp tại hội trường phản ảnh tâm tư, nguyện vọng, đề nghị, kiến nghị xoay quanh các vấn đề như: Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng giao thông nông thôn, vấn đề môi trường, dồn điền đổi thửa, vấn đề bầu cử trưởng, phó thôn ở một số thôn trên địa bàn xã Lương Phong và một số vấn đề khác về văn hóa, xã hội, an ninh trật tự…

Sau khi nhân dân có ý kiến, lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện, Đảng ủy, UBND xã Lương Phong đã trực tiếp giải trình những ý kiến thuộc thẩm quyền. Trong đó những vấn đề về quản lý đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất theo quyết định 191 của UBND tỉnh, việc xây dựng đường giao thông nông thôn theo Kết luận 43 của BTV Tỉnh ủy Bắc Giang, vấn đề môi trường… đã cơ bản được làm rõ ngay tại hội trường. Còn một số ý kiến thắc mắc khác sẽ được cơ quan chuyên môn cấp huyện và xã Lương Phong làm rõ trong thời gian tới. Tuy nhiên một số người dân trong xã Lương Phong vẫn còn nhiều băn khoăn, trăn trở và có ý kiến bổ sung. Nhưng do không có thời gian nên các ý kiến sẽ được gửi bằng văn bản cho Bí thư huyện ủy và sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất. Cũng tại buổi tiếp xúc này Huyện ủy Hiệp Hòa đã phát phiếu xin ý kiến của nhân dân về công tác xây dựng Đảng tại địa phương; về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, vấn đền an ninh trật tự và giao thông nông thôn.

Kết luận buổi làm việc đồng chí Nguyễn thị Hoa - Bí thư huyện ủy đã đề nghị Đảng ủy xã Lương phong cần rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc theo hướng tăng cường hướng về cơ sở kiểm tra, giám sát; nâng cao kỷ luật kỷ cương trong công tác chỉ đạo về mọi mặt của xã; cần giải quyết triệt để những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong buổi tiếp xúc gặp gỡ này thông qua văn bản hoặc gặp gỡ trực tiếp. Nếu người dân chưa đồng thuận thì có thể kiến nghị lên Bí thư huyện ủy thông qua Ban dân vận huyện ủy; xây dựng chương trình, kế hoạch lãnh đạo kịp thời những nội dung lớn như công tác giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, xây dựng bãi trung chuyển rác thải. Đồng thời Đảng ủy, UBND xã Lương Phong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Đề án 05 của Huyện ủy về  nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nghị quyết 162 của Huyện ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2017- 2020 và những năm tiếp theo.

Đối với UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ với xã Lương Phong để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân và ra thông báo kết luận buổi làm việc để gửi cho nhân dân xã Lương Phong trong thời gian sớm nhất.

Khánh Hòa