Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo Bác"

Nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa xây dựng Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo Bác".

Theo đó, đối tượng dự thi gồm cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, hội viên các đoàn thể chính trị-xã hội, giáo viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong huyện và con em quê hương Hiệp Hoà trên mọi miền của Tổ quốc.

Cuộc thi tập trung vào nội dung: phản ánh “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trong cuộc sống, có việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh; các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước; những gương tập thể, cá nhân điển hình “Người tốt, việc tốt làm theo lời Bác” trong học tập, lao động, sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Hiệp Hòa; những đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành hiệu quả tác phong công tác, phong cách làm việc Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

Các tác phẩm dự thi đáp ứng các điều kiện: là tác phẩm phản ánh những gương người thật, việc thật, có những việc làm cụ thể, thiết thực; chưa được đăng tải trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng; không vi phạm bản quyền. Những tác phẩm xuất sắc được lựa chọn, biên tập in thành sách phát hành và trưng bày chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 hoặc đăng trên bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Cuộc thi được phát động từ tháng 1/2019 đến 25/4/2019. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích và 2 giải phụ dành cho người cao tuổi nhất, người ít tuổi nhất tham gia cuộc thi, với tổng kinh phí giải thưởng là 22 triệu đồng. Ban tổ chức dự kiến trao giải vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Cuộc thi là đợt tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện, qua đó cổ vũ, động viên ghi nhận những tấm gương điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác của các tập thể, cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng quê hương đất nước; nhân rộng những tấm gương người tốt, việc tốt có tác động hiệu ứng lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến địa phương, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo Bác, qua đó phát huy những cách làm hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW một cách hiệu quả; góp phần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Phương Nhung