Ban CHQS huyện Hiệp Hòa: Tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019

Ngày 16/01/2019, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Hiệp Hòa khai giảng lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019 cho hơn 150 học viên là chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng, trung đội trưởng trung đội dân quân cơ động, thôn đội trưởng thuộc Ban CHQS các xã, thị trấn; phụ trách các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, từ ngày 16/01/2019 đến ngày 20/01/2019, các học viên được trang bị nội dung, kiến thức gồm: Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019; hướng dẫn viết, thông qua và phê duyệt bài giảng giáo dục chính trị; kỹ năng viết tin, bài; một số nội dung cơ bản Thông tư 160 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trình tự lập và phê duyệt một số văn kiện, kế hoạch hoạt động chiến đấu của Ban CHQS cấp xã; thống nhất quy cách, thứ tự soạn thảo giáo án huấn luyện đội ngũ chiến thuật; điều lệnh đội ngũ tay không, bắn súng, đội ngũ chiến thuật chiến đấu bộ binh…

Thông qua buổi tập huấn giúp cán bộ dân quân tự vệ trong lực lượng vũ trang huyện không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quân sự địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện cho phát triển KT-XH, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thu Trang