Ban CHQS huyện Hiệp Hòa phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”

Sáng 16/5, Ban CHQS huyện Hiệp Hòa tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Đợt thi đua được phát động trong toàn lực lượng vũ trang huyện với thời gian 70 ngày, từ ngày 18/5 đến 27/7/2017. Đợt thi đua cao điểm gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong đơn vị. Theo đó, LLVT huyện đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc; sự cống hiến hy sinh xương máu và những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình “Áo ấm” tặng thương binh, bệnh binh nặng; "Áo lụa tặng mẹ" tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ và gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn công tác tại đơn vị. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh hoạt động Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn.

Tại lễ phát động, 100% các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ trong LLVT huyện phát triển mạnh mẽ, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017).

Phương Nhung- Quang An (Ban CHQS huyện Hiệp Hòa).