Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa trao 738 giấy chứng nhận Dân công hỏa tuyến

Ban chỉ huy quân sự huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức lễ trao 738 giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến và chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đợt 8 cho các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế theo Quyết định 49/2015/QĐ-TTG ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

chi trả này có khoảng 70% người còn sống, với tổng số tiền chi trả là trên 1 tỷ 500 triệu đồng. Đến nay huyện Hiệp Hòa đã thực hiện trao quyết định và chi trả được 5112 dân công hỏa tuyến, chiếm trên 50% tổng số người đã kê khai.

Việc chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với những đóng góp to lớn của các đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đồng thời nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc./

 

Khánh Hòa