Lãnh đạo huyện chúc mừng 87 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy đảng