Khối Nội chính gặp mặt, chia tay các đồng chí cán bộ nghỉ hưu theo chế độ