Những tiềm năng, lợi thế của huyện Hiệp Hòa nhằm tạo động lực thu hút đầu tư

* Những lợi thế, tiềm năng của huyện

Lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý và hệ thống giao thông

Hiệp Hòa là huyện trung du có diện tích tự nhiên 201.120km2, nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bắc Giang, có 25 xã, thị trấn, cách thành phố Bắc Giang 30 km và cách thủ đô Hà Nội 50 km theo đường bộ. Phía Đông Bắc giáp huyện Tân Yên, phía Đông giáp huyện Việt Yên, phía Nam giáp vùng đồng bằng châu thổ  Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh, phía Tây Nam giáp huyện Sóc Sơn của Hà Nội, phía Tây Bắc giáp các thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên là những khu vực phát triển kinh tế năng động trong nước.

Đường bộ của Hiệp hòa khá thuận tiện, các tuyến chính đã được giải nhựa như: quốc lộ 37 từ Đình Trám qua Thắng (huyện Hiệp Hòa) dài 17 km), tỉnh lộ 295 Đông Xuyên - Thắng lên Cao Thượng (đoạn qua huyện dài 20 km), đường 296 nối Thắng qua cầu Vát tới phố Nỉ (đoạn qua huyện dài 9,5 km). 100% các tuyến đường huyện quản lý, trên 81% đường trục xã, trên 80% đường trục thôn, trên 61% đường ngõ xóm và trên 22% đường giao thông nội đồng đã cứng hóa thuận lợi cho lưu thông vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt Cầu Mai Đình - Đông Xuyên, cầu treo Hà Châu đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ khởi công dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn nối đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường vành đai IV. Hệ thống giao thông tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp từ nhiều nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và vốn mục tiêu xây dựng các xã ATKII, vốn huy động từ đấu giá quyền sử dụng đất, và vốn nhân dân đóng góp...

Dòng sông Cầu có chiều dài 50 km ôm lấy phía Tây và phía Nam của Hiệp Hòa có giá trị kinh tế rất lớn, tạo luồng chuyên chở khách và hàng hóa khá thuận tiện. Nước của dòng sông Cầu qua hệ thống mương máng được xây dựng từ thời Pháp và ngày càng hoàn thiện, cải tạo và nâng cấp phục vụ tốt nhu cầu tưới tiêu và phát triển kinh tế của huyện. Sông Cầu bồi đắp phù xa màu mỡ cho các soi bãi ven sông và có trữ lượng cát sỏi hàng triệu mét khối cung cấp cho các công trình xây dựng.

Lợi thế về văn hóa và con người

Tính đến 31/12/2016, dân số toàn huyện: 227.069 người; đông dân thứ 2 trong tỉnh, số người trong độ tuổi lao động chiếm khoảng 44,8% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ 49,2%. Hiệp Hòa là vùng đất cổ, có con người đến định cư từ rất sớm, có truyền thống lịch sử văn hóa, khoa bảng và truyền thống cách mạng bất khuất kiên trung, cần cù, sáng tạo. Trên địa bàn huyện có 687 di tích lịch sử văn hóa bao gồm đình, chùa, lăng mộ và nghè, trong đó 18 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 110 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Những di tích tiêu biểu trong huyện như quần thể di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Y Sơn, hệ thống các lăng đá, đình Lỗ Hạnh, cụm di tích lịch sử văn hóa cách mạng ATKII. Ngoài ra Hiệp Hòa còn có hệ thống di sản văn hóa phi vật thể khá phong phú phục vụ cho việc phát triển du lịch với trên 80 lễ hội từ cấp thôn đến cấp xã.

Lợi thế về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị

Kinh tế - xã hội của huyện những năm qua luôn giữ tốc độ tăng trưởng cao, năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn; Các biện pháp thu hút đầu tư, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế của huyện được triển khai đồng bộ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư.

Khu công nghiệp Hòa Phú được triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng; cm Công nghip Hp Thnh, Đoan Bái vẫn còn quỹ đất thuận lợi cho các nhà đầu tư lớn; Cụm công nghiệp Thanh Vân - Hoàng An, Cụm công nghiệp Việt - Nhật đang hoàn thiện các thủ tục trình thẩm định, phê duyệt theo quy định các đồ án tiết xây dựng, khi hoàn thành sẽ tạo cơ hội lớn cho các nhà đầu tư.

Diện tích đất canh tác trên địa bàn huyện đang thực hiện có hiệu quả chủ trương dồn điền, đổi thửa, tính đến năm 2016 diện tích dồn điền đổi thửa toàn huyện là 2.318ha, chiếm 9,2% tổng diện tích gieo trồng. Thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ cao, áp dụng cơ giới hóa và biện pháp canh tác hiện đại, đặc biệt tạo thuận bước đầu cho tích tụ ruộng đất thực hiện các dự án quy mô lớn và hiện đại.

Chợ Trung tâm huyện đang được xây dựng theo tiêu chuẩn chợ hạng II, 17 chợ nông thôn đang có nhu cầu chuyển đổi, đầu tư phù hợp với phương thức kinh doanh dịch vụ hiện đại.

Đng b, chính quyn và Nhân dân trong huyn có truyn thng đoàn kết, thng nht, tích cc đi mi trong công tác lãnh đo, chđo và qun lý điều hành; tình hình chính tr- xã hi trên đa bàn n đnh; nhng thành tu, kinh nghim đt đưc trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 cùng vi ngun lao đng di dào, cn cù, sáng to, năng lc thc tin và trình đca đi ngũ cán b, công chức, viên chức đưc nâng lên, là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

*Hướng khai thác hiệu quả nhằm tạo động lực thu hút đầu tư gắn, với giải quyết việc làm

Với quyết tâm trong giai đoạn 2016-2020, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện mục tiêu xây dng Hip Hoà trthành trung tâm đng lc phát trin khu vc phía Tây ca tnh và chun bcác điu kin đ tiến ti thành lp thxã Hiệp Hòa,  Đảng bộ, chính quyn và nhân dân huyn Hiệp Hòa đã và đang thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phát triển kinh tế - xã hội vững chắc, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, gắn với bảo vệ môi trường bền vững. Theo đó, trọng tâm là cải thiện môi trường thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, ưu tiên công nghệ tiên tiến, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, khai thác có hiệu quả các lợi thế so sánh của huyện về nhân lực, tài nguyên, vị trí địa lý... thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

Huyện ủy, HĐND huyện đã ban hành các nghị quyết, UBND huyện đã cụ thể hóa thành các kế hoạch và chỉ đạo thực hiện như Kế hoạch số 23-KH-HU ngày 26/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 46/NQ-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, quản lý của người đứng đầu; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016- 2020; Nghị quyết số 39/NQ-HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB thực hiện các dự án; Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 03-CT/HU ngày 10/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, thu gom, xử lý rác thải và sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 – 2020 ...

Phạm Văn Thịnh- Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa