Liên hệ

Trang thông tin điện tử huyện Hiệp Hòa
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa
Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
Điện thoại/Fax: 0240.3872.575-Email: banbientap_hiephoa@bacgiang.gov.vn