Lịch sử Truyền thống văn hóa

Chuyên mục: Lịch sử Truyền thống văn hóa

Cướp bò Vua – Nghi lễ thờ Thần Nông ở một ngôi Đình cổ An Cập -

Đình An Cập, tên gọi khác là đình Bé thuộc xã Hoàng An, huyện Hiệp Hoà được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh năm 2008.

Sức sống mới trên vùng quê cách mạng -

Là vùng quê giàu truyền thống cách mạng nên khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, nhân dân xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa đã cùng quân, dân cả nước củng cố chính quyền, huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến.

Hiệp Hòa- vùng đất văn hóa, lịch sử bên dòng sông Cầu huyền thoại -

Hiệp Hòa- vùng đất văn hóa, lịch sử bên dòng sông Cầu huyền thoại

CLB Ca trù Đông Lỗ (Hiệp Hòa): Hồi sinh nét đẹp văn hóa vùng đất cổ -

Thật đáng mừng khi ca trù được UNESCO công nhận là “di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp”, xã Đông Lỗ đã khôi phục, bảo tồn và phát huy vốn văn hoá truyền thống tốt đẹp của cha ông bằng việc thành lập các câu lạc bộ ca trù. Và từ đây, ca trù Đông Lỗ, Hiệp Hòa đang dần hồi sinh.