Hiệp Hòa huy động các nguồn lực để bảo tồn, tu bổ di tích lịch sử văn hóa

Thời gian qua, công tác triển khai thực hiện kế hoạch, chính sách về bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử- văn hóa đã được UBND huyện lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế- xã hội của huyện giai đoạn 2015- 2020. Theo đó, từ năm 2015 đến nay, toàn huyện có 16 di tích được tu bổ, tôn tạo, với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng, trong đó đầu tư từ ngân sách nhà nước là 1 tỷ 470 triệu đồng, còn lại hơn 18 tỷ đồng từ xã hội hóa. Điển hình như năm 2015, huyện Hiệp Hòa chi ngân sách huyện 250 triệu đồng xây dựng di tích nhà bia nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên tại Hoàng Vân; chi 700 triệu đồng tôn tạo lăng Dinh Hương, xã Đức Thắng. Năm 2016, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Hiệp Hòa đầu tư 280 triệu đồng để tôn tạo, tô bổ 5 di tích tại các xã Đoan Bái, Ngọc Sơn, Quang Minh, Châu Minh, Hợp Thịnh.

Việc xã hội hóa trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện. Điển hình như Lăng Dinh Hương, xã Đức Thắng đã được mở rộng quy hoạch, cải tạo khuôn viên, xây dựng cổng lăng, tường bao với tổng số tiền xã hội hóa gần 6 tỷ đồng; Đền Thượng trong quần thể di tích Y Sơn, xã Hòa Sơn nhờ sự đóng góp của các phật tử đầu tư gần 10 tỷ đồng tôn tạo; Chùa Đức Long, xã Đức Thắng đang được trùng tu, làm mới một số hạng mục với kinh phí gần 2 tỷ đồng từ xã hội hóa.

Văn Trung- đài huyện