Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Di tích, danh thắng

Chuyên mục: Di tích, danh thắng

Thêm ba di tích được xếp hạng cấp tỉnh -

Chưa có nội dung thông tin

Tăng cường quản lý việc xây dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích trên địa bàn -

Thời gian qua, một số địa phương đã để xảy ra tình trạng xây dựng, tu bổ, tôn tạo một số công trình Đình, Chùa không hoàn toàn đúng với hồ sơ đã được thẩm định, chưa được các cơ quan quản lý có thẩm quyền về văn hóa th

Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn huyện -

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn huyện.

Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh -

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa có văn bản về tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích -

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích.

Hiệp Hòa: Xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích -

Những năm gần đây, huyện Hiệp Hòa chú trọng công tác xã hội hóa trong tu bổ, tôn tạo di tích và thu được kết quả khích lệ, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa.

Tăng cường thực hiện quản lý, bảo vệ và tu bổ di tích trên địa bàn huyện -

Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện.

Nghè Cầu Hang hòm thư bí mật thời kỳ tiền khởi nghĩa -

Nghè Cầu Hang là công trình tín ngưỡng văn hóa của nhân dân thôn Vạn Thạch xã Hoàng Vân huyện Hiệp Hòa, được dựng lên để thờ thành Hoàng làng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân địa phương.

Cánh đồng Chàng ghi dấu sự hi sinh quên mình của 13 liệt sỹ -

Cánh đồng Chàng thôn Hoàng Lại, xã Thanh Vân đã chứng kiến sự hy sinh quên mình của 13 người con của Vùng quê ATKII Hiệp Hòa (Bắc Giang) và Phú Bình (Thái Nguyên) góp phần vào thắng lợi tổng khởi nghĩa mùa thu tháng Tám năm 1945.

Pages