Di tích, danh thắng

Chuyên mục: Di tích, danh thắng

Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn huyện -

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã, thị trấn tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích trên địa bàn huyện.

Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh -

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang vừa có văn bản về tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích -

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật tại các di tích.

Hiệp Hòa: Xã hội hóa tu bổ, tôn tạo di tích -

Những năm gần đây, huyện Hiệp Hòa chú trọng công tác xã hội hóa trong tu bổ, tôn tạo di tích và thu được kết quả khích lệ, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa.

Tăng cường thực hiện quản lý, bảo vệ và tu bổ di tích trên địa bàn huyện -

Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn huyện.

Nghè Cầu Hang hòm thư bí mật thời kỳ tiền khởi nghĩa -

Nghè Cầu Hang là công trình tín ngưỡng văn hóa của nhân dân thôn Vạn Thạch xã Hoàng Vân huyện Hiệp Hòa, được dựng lên để thờ thành Hoàng làng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân địa phương.

Cánh đồng Chàng ghi dấu sự hi sinh quên mình của 13 liệt sỹ -

Cánh đồng Chàng thôn Hoàng Lại, xã Thanh Vân đã chứng kiến sự hy sinh quên mình của 13 người con của Vùng quê ATKII Hiệp Hòa (Bắc Giang) và Phú Bình (Thái Nguyên) góp phần vào thắng lợi tổng khởi nghĩa mùa thu tháng Tám năm 1945.

Đình Lạc Yên (Hoàng Vân) - cơ sở cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa -

Nằm trong cụm di tích ATK II huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang), đình Lạc Yên, xã Hoàng Vân là nơi ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Các di tích lịch sử an toàn khu II được nhà nước công nhận trên quyê hương Hiệp Hòa -

Để sống lại những kí ức hào hùng một thời đã diễn ra trên mảnh đất cách mạng Hiệp Hoà, chúng ta cùng tới thăm từng địa điểm, từng di tích lịch sử - cách mạng, nơi diễn ra những sự kiện quan trọng góp phần làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám mùa thu năm 1945.

Các di tích- danh thắng thăm quan du lịch ở Hiệp Hòa -

Các địa điểm thăm quan du lịch ở Hiệp Hòa

Pages