Giới thiệu

Tiềm năng thế mạnh

Điều kiện tự nhiên

Lịch sử Truyền thống văn hóa

  • 19/12/2017

    Sức sống mới trên vùng quê cách mạng

    Là vùng quê giàu truyền thống cách mạng nên khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, nhân dân xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa đã cùng quân, dân cả nước củng cố chính quyền, huy động sức người, sức của cho cuộc kháng chiến.