Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Nhà tài trợ Loại hình tài trợ Tổng mức
1 Dự án nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2018 Vốn hỗ trợ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Ngân sách huyện 3 796triệu
2 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2018 Ngân sách huyện Vốn Ngân sách huyện quản lý từ tiền sử dụng đất 25 777triệu
3 Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Vàm Cuối, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2018 Vốn Ngân sách huyện quản lý từ tiền sử dụng đất 13 041triệu
4 Công trình Nhà truyền thống ATKII, khu di tích lịch sử đền soi Vân Xuyên, huyện Hiệp Hòa Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 2018 Ngân sách huyện Vốn ngân sách huyện 1 060triệu
5 Dự án cải tạo, sửa chữa ĐT 288 UBND huyện Hiệp Hòa 2018 Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện 49 488triệu
6 Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tràng- Phố Hoa, đoạn từ ĐT 288 đi 295, huyện Hiệp Hòa Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa 2017 Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Ngân sách tỉnh 14 959triệu
7 Dự án xây dựng công trình Trường mầm non Đoan Bái số 1 UBND xã Đoan Bái 2017 Ngân sách xã, Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017- 2020 3 911triệu
8 Dự án xây dựng công trình Trường mầm non Châu Minh UBND xã Châu Minh 2017 Ngân sách xã, Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh giai đoạn 2017- 2020 63 120triệu
9 Xây dựng trường THCS trọng điểm chất lượng cao thị trấn Thắng, hạng mục nhà hiệu bộ, 8 phòng học chức năng UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Xã hội hóa 11 415triệu
10 Xây dựng trường THCS trọng điểm chất lượng cao thị trấn Thắng, hạng mục san nền, cổng tường rào, rãnh thoát nước UBND huyện Hiệp Hòa 2017 Xã hội hóa 2 850triệu

Pages