Thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất

Chuyên mục: Thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại phân lô BT3 thuộc Khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng -

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại phân lô BT3 thuộc Khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng. Xem chi tiết văn bản tại đây!

Thu 81 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất -

Ngày 17-4, tại UBND xã Đức Thắng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất thuộc Khu dân cư xã Đức Thắng.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 lô đất ở tại xã Mai Trung, Hùng Sơn, Quang Minh -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 lô đất thuộc xã Mai Trung, Hùng Sơn, Quang Minh.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong.

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá đất đối với 20 lô đất tại Khu dân cư Đông Lỗ, xã Đông Lỗ -

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá đất đối với 20 lô đất tại Khu dân cư Đông Lỗ, xã Đông Lỗ.

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Đông Lỗ (đợt 1) thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa -

Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư Đông Lỗ (đợt 1) thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Nội Quan, Mai Trung; thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn; thôn Hữu Định, xã Quang Minh -

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 9 lô đất tại thôn Nội Quan, xã Mai Trung; 1 lô đất tại thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn; 2 lô đất tại thôn Hữu Định, xã Quang Minh.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng -

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức đấu giấ quyền sử dụng đất ở (18 lô đất biệt thự và lô liền kề) thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, do Trung tâm Phát triển quỹ đấy và CCN huyện Hiệp Hòa chuyển giao.

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 15 lô tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương và 6 lô tại thôn Nam Đồng, xã Danh Thắng -

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 15 lô tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương và 6 lô tại thôn Nam Đồng, xã Da

Pages