Thông báo không góp vốn, đặt cọc tiền thuê ki- ốt, gian hàng tại Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa

Thông báo về việc không góp vốn, đặt cọc tiền thuê ki- ốt, gian hàng tại Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa.

Ngày 28/4/2017, UBND huyện Hiệp Hòa có thông báo đề nghị các hộ gia đình, cá nhân, tiểu thương đã kinh doanh tại chợ huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn không thực hiện đăng ký, tham gia đặt cọc, góp vốn mua, thuê các ki- ốt, gian hàng tại Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa do chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án huy động vốn và giá cho thuê diện tích bán hàng tại chợ. Tuy nhiên, Công ty TNHH bất động sản đầu tư thương mại Hiệp Hòa tiếp tục có văn bản đôn đốc các hộ tiểu thương nộp tiền; nếu không nộp tiền sẽ không giao ki- ốt và phạt nộp chậm.

Vì vậy, UBND huyện Hiệp Hòa tiếp tục thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân, tiểu thương đã kinh doanh tại chợ huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn không thực hiện đăng ký, tham gia đặt cọc, góp vốn mua, thuê các ki ốt, gian hàng tại Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa. Nếu các hộ gia đình, cá nhân cố tình nộp tiền dẫn đến rủi ro thì các hộ gia đình, cá nhân phải tự chịu trách nhiệm.

BBT