Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất ở thuộc Khu dân cư tại xã Đông Lỗ, Đức Thắng, Lương Phong

Để đảm bảo đấu giá QSD đất ở đối với các hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định, Chủ tịch UBND huyện thông báo việc đấu giá và lựa chọn tổ chức đấy giá tài sản QSD đất ở, cụ thể:

- 17 lô đất tại Khu dân cư Đông Lỗ, thôn Hưng Đạo và thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ

- 4 lô đất tại Khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng

- 3 lô đất tại Khu dân cư Am Cam, xã Lương Phong

Tổng diện tích 3.502,78m2

Giá khởi điểm: tổng giá trị 21.713.510.000 đồng

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 13/7 đến 18/7/2018

Nộp hồ sơ tại Trung tâm phát triển quỹ đất và CCN Hiệp Hòa

ĐT: 0204.3863.999- 0204.3706.333

Xem thông báo chí tiết tại đây!

BBT