Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá đất đối với 20 lô đất tại Khu dân cư Đông Lỗ, xã Đông Lỗ

Thông báo đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá đất đối với 20 lô đất tại Khu dân cư Đông Lỗ, thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa.

Tổng giá trị tài sản: 15.015.365.000 đồng, trong đó giá khởi điểm của từng lô đất từ 510.000.000 đồng/lô đất đến 1.463.000 đồng/lô đất.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/4/2018 đến 12/4/2018

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện Hiệp Hòa

Xem chi tiết Quyết định tại đây!

BBT