Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thành lập Tổ đánh giá chất lượng nội bộ việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

Chủ tịch UBND huyện vừa quyết định thành lập 3 Tổ đánh giá chất lượng nội bộ việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Hiệp Hòa năm 2018.

Theo đó, các thành viên trong các Tổ đánh giá có trách nhiệm thu xếp công việc tham gia thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng trình tự, quy định của công tác đánh giá theo quy trình đánh giá nội bộ. Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện có trách nhiệm thông báo, triệu tập đầy đủ công chức, viên chức liên quan của đơn vị mình để đảm bảo việc đánh giá đạt hiệu quả. Tổ trưởng các tổ đánh giá có trách nhiệm báo cáo Phó Chủ tịch UBND huyện- trưởng BCĐ ISO huyện đánh giá bằng văn bản ngay sau khi kết thúc đợt đánh giá.

Nguyễn Trung