Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Thành lập các cụm kiểm tra chéo công tác cải cách hành chính giữa các UBND các xã, thị trấn

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vừa quyết định thành lập 7 cụm kiểm tra chéo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 giữa UBND các xã, thị trấn.

Theo đó, thời gian thực hiện kiểm tra chéo từ ngày 1/6/2018 đến ngày 30/6/2018, số liệu báo cáo từ ngày 1/1/2018 đến 30/6/2018. Các đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra công tác cải cách hành chính cấp xã theo quy định, tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh gia công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn theo hướng dẫn của phòng Nội vụ.

Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, tổng hợp kết quả, đánh giá công tác cải cách hành chính tại các xã, thị trấn, đề xuất biểu dương những đơn vị thực hiện tốt; đồng thời phê bình, kiểm điểm, xử lý những cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cử cán bộ, công chức tham gia kiểm tra theo quy định, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra.

Nguyễn Trung