Ký cam kết trách nhiệm về ATTP giữa Chủ tịch UBND xã với Chủ tịch UBND huyện

An toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, được xã hội quan tâm. Trong thời gian qua các cấp, các ngành trong huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm…Tuy nhiên tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng bức xúc trong xã hội. Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước của Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong việc bảo đảm ATTP, UBND huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với Chủ tịch UBND huyện về việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn được quản lý.

Theo đó nội dung Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cam kết gồm:
1. Chỉ đạo, triển khai đầy đủ kịp thời các văn bản Quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.
2. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức hoạt động về an toàn thực phẩm, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong việc tổ chức việc cưới, việc tang, tân gia, lễ hội...
3. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm theo phân cấp quản lý, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, chế biến, thu gom, giết mổ, vận chuyển, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Thức ăn trong chăn nuôi, kinh doanh thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống, nấu cỗ thuê, bếp ăn tập thể và chợ trên địa bàn.
4. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân thông tin quảng cáo, kinh doanh, bán hàng đa cấp không đúng quy định trên địa bàn. Huy động nguồn lực tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn. Phát huy phong trào tố giác hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, xử lý thông tin tố giác của người dân theo đúng quy định.
5. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
6. Nếu để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm hoặc cơ quan cấp trên có thẩm quyền phát hiện việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quản lý không đúng quy định của Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật.
    
Phương Nhung