Hiệp Hòa thông tin thời sự về chương trình mục tiêu quốc gia mỗi xã một sản phẩm

Huyện ủy Hiệp Hòa vừa triển khai Hội nghị thông tin thời sự chuyên đề về “Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030” tới  UV BTV huyện ủy, Huyện ủy viên; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy ; Bí thư các chi bộ cơ quan trực thuộc huyện ủy; các đồng chí trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện; cán bộ, đảng viên, nhân viên các ban, cơ quan của huyện ủy; cán bộ, đảng viên, nhân viên MTTQ và các đoàn thể chính trị  xã hội huyện; báo cáo viên cấp huyện, thành viên tổ dư luận xã hội; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư; Chủ tịch , Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Phó Ban tuyên giáo đảng ủy các xã, thị trấn.

Tại đây các đại biểu đã được đồng chí Ngô Tất Thắng - Phó chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và PTNT truyền đạt đề cương “Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030”. Trong đó nhấn mạnh, đi sâu vào các mô hình mỗi xã một sản phẩm của nước Nhật Bản phát triển và đang đem lại hiệu quả cao. Từ đó Việt Nam có thể áp dụng để phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.

Hội nghị thông tin thời sự về vấn đề này sẽ góp phần quan trọng để Đảng bộ, Chính quyền trong huyện thống nhất tư tưởng, hành động từ đó có định hướng cùng nhân dân địa phương thực hiện tốt đề án của Tỉnh ủy về xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Đây cũng là giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn quan trọng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Khánh Hòa