Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hiệp Hòa tăng cường kiểm tra nghiệp vụ công tác cải cách hành chính

Để công tác cải cách hành chính của huyện được tổ chức thực hiện một cách tốt nhất, hiệu quả và có sự chuyển biến rõ nét, hàng năm UBND huyện xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính. Từ năm 2016 đến nay, 100% số xã trong kế hoạch được kiểm tra. Năm 2018, Hiệp Hòa là một trong những huyện đầu tiên trong tỉnh ban hành quyết định thành lập 7 cụm kiểm tra chéo công tác cải cách hành chính giữa UBND các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác cải cách hành chính đã được Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo; các xã, thị trấn đã xây dựng khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo từng năm; các xã, thị trấn đã có đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định, như sổ theo dõi giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả, phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nhập đầy đủ hồ sơ vào phần mềm. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế như bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một số xã hoạt động chưa thực sự đi vào nề nếp, việc ghi sổ theo dõi giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không đầy đủ; diện tích phòng tiếp nhận và trả kết quả còn một số xã chưa đảm bảo theo quy định...

Trên cơ sở phát hiện những khuyết điểm, hạn chế trong quá trình kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện đã kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm tại cuộc họp giao ban với Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hàng tháng; đồng thời yêu cầu các cơ quan, các xã, thị trấn khắc phục, sửa chữa để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra.

Nguyễn Trung