Hiệp Hòa: Đăng ký 94 việc làm theo Bác

Thực hiện học và làm theo Bác, Huyện ủy Hiệp Hòa chỉ đạo mỗi cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở lựa chọn 2-3 vấn đề cần tập trung giải quyết. Trong quá trình thực hiện xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, đề ra thời hạn hoàn thành cụ thể.

Năm 2017, đảng ủy các xã, thị trấn đăng ký 61 việc; các chi bộ trực thuộc Huyện ủy đăng ký 33 việc. Các việc được lựa chọn chủ yếu là: Quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý đất đai; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại; vận động nhân dân mua thẻ bảo hiểm y tế…

Phương Nhung