Công ty TNHH Bất động sản thương mại Hiệp Hòa bị trả lại hồ sơ cấp giấy phép xây dựng do vi phạm trật tự xây dựng

Sau khi nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc dự án Xây dựng chợ hạng II trung tâm huyện Hiệp Hòa của Công ty TNHH Bất động sản thương mại Hiệp Hòa, ngày 30/5/2017, Sở Xây dựng Bắc Giang đã thực hiện kiểm tra thực địa các hạng mục xây dựng mà Công ty TNHH Bất động sản thương mại Hiệp Hòa đề nghị cấp phép, gồm: Khu bán hàng tươi sống, Khu bán hàng tạp hóa- hàng khô (khu chợ ngoài trời), Khu ki ốt cấp IV, Khu nhà vệ sinh.

Công trình thuộc dự án Xây dựng chợ hạng II trung tâm huyện Hiệp Hòa hiện dừng thi công

Căn cứ vào biên bản làm việc tại thực địa công trình giữa Sở Xây dựng và đại diện Công ty TNHH Bất động sản đầu tư thương mại Hiệp Hòa, Sở Xây dựng kết luận Công ty TNHH Bất động sản thương mại Hiệp Hòa đã vi phạm trật tự xây dựng trong quá trình thực hiện dự án Xây dựng chợ hạng II trung tâm huyện Hiệp Hòa.

Do đó, Sở Xây dựng đã trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc dự án Xây dựng chợ hạng II trung tâm huyện Hiệp Hòa. Đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Bất động sản đầu tư thương mại Hiệp Hòa dừng thi công xây dựng công trình, nghiêm túc chấp hành các quy định về xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo quy định pháp luật.

Xem văn bản chi tiết tại đây!

BBT