Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Chấn chỉnh việc lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường

Theo báo cáo của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thời gian qua tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đã tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính, trong đó có việc công dân bức xúc với công chức địa chính xã, thị trấn trong việc hướng dẫn lập hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Theo phản ánh, công dân ở các xã Hoàng An, Đông Lỗ, Hương Lâm... khi hoàn thiện hồ sơ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên, môi trường phải đi lại nhiều lần, nhiều ngày mới hoàn thiện được một bộ hồ sơ. Tuy nhiên, khi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thì vẫn phát hiện thiếu sót và phải hoàn thiện hồ sơ, trong đó nhiều hồ sơ do lỗi chủ quan của công chức chuyên môn cấp xã không làm hết trách nhiệm dẫn đến sai sót.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa xã Mai Đình

Để thực hiện nghiêm các quy định tại Nghị định số 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, không gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn chấn chỉnh việc lập hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường.

Kiểm tra công tác thực thi công vụ của cán bộ, công chức cấp xã tại Bộ phận một cửa (ảnh tư liệu)

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các quy định được nêu tại Nghị định 61 ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chỉ đạo cán bộ chuyên môn rút kinh nghiệm về những thiếu sót trong việc lập hồ sơ, hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ để giải quyết TTHC, đặc biệt là hồ sơ liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, lĩnh vực lao động TBXH; nghiêm cấm việc cán bộ, công chức không được phân công làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận hồ sơ hoặc nhận ủy quyền của tổ chức, cá nhân để đi giải quyết TTHC, naộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. Từ ngày 1/8/2018, yêu cầu Phòng tài nguyên và môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khi thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường mà phát hiện những lỗi do chủ quan thuộc về cán bộ của UBND xã, thị trấn thì yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn đó chỉ đạo công chức ngay trong ngày lên nhận lại hồ sơ về khắc phục, việc khắc phục hồ sơ của xã, thị trấn không quá ½ ngày. Yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện chỉ đạo cán bộ tiếp nhận hồ sơ của các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực tài nguyên, môi trường, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội phải xem xét kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ thì cán bộ công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ phải hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ bằng Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Đối với hồ sơ không thực hiện liên thông mà  cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, UBND các xã, thị trấn đến nộp thì kiên quyết không nhận, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện để xem xét, xử lý theo quy định.

Phương Nhung