Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải tiến lề lối làm việc và nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 4/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương trong thực thhi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Xem chi tiết văn bản tại đây!

BBT