Chuyên trang

Chuyên mục: Cải cách hành chính

Thành lập Tổ đánh giá chất lượng nội bộ việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước -

Chủ tịch UBND huyện vừa quyết định thành lập 3 Tổ đánh giá chất lượng nội bộ việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO

Thành lập các cụm kiểm tra chéo công tác cải cách hành chính giữa các UBND các xã, thị trấn -

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa vừa quyết định thành lập 7 cụm kiểm tra chéo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 giữa UBND các xã, thị trấn.

Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 -

Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương trong thực thhi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Chuyên mục: Thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá QDF đất đối với 8 lô tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương -

Thông báo về việc đấu giá và lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 8 lô tại thôn An Ninh, xã Hoàng Lương. Tổng giá trị tài sản 8 lô đất: 1.850.240.000 đồng Giá khởi điểm của từng lô đất: 231.280.000 đồng

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Nội Quan, thôn Nội Xuân, xã Mai Trung -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Nội Quan, thôn Nội Xuân, xã Mai Trung

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa -

Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 2/5/2018 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa.

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại phân lô BT3 thuộc Khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng -

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại phân lô BT3 thuộc Khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng. Xem chi tiết văn bản tại đây!

Chuyên mục: Học tập đạo đức HCM

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: Lời hiệu triệu trái tim -

70 năm qua, lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị đối với hàng triệu trái tim người dân Việt Nam.

Pages