Chuyên trang

Chuyên mục: Thông tin đấu giá Quyền sử dụng đất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đoan Bái, xã Đoan Bái

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở 21 lô đất thuộc khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Nội Quan, thôn Nội Xuân, xã Mai Trung -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Nội Quan, thôn Nội Xuân, xã Mai Trung

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa -

Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 2/5/2018 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa.

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại phân lô BT3 thuộc Khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng -

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại phân lô BT3 thuộc Khu dân cư Đức Thắng, xã Đức Thắng. Xem chi tiết văn bản tại đây!

Thu 81 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất -

Ngày 17-4, tại UBND xã Đức Thắng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất thuộc Khu dân cư xã Đức Thắng.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 lô đất ở tại xã Mai Trung, Hùng Sơn, Quang Minh -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 12 lô đất thuộc xã Mai Trung, Hùng Sơn, Quang Minh.

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong -

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Am Cam, thôn Chớp, xã Lương Phong.

Chuyên mục: Học tập đạo đức HCM

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ: Lời hiệu triệu trái tim -

70 năm qua, lời kêu gọi về lòng yêu nước, tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị đối với hàng triệu trái tim người dân Việt Nam.

Chuyên mục: Cải cách hành chính

Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 -

Chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ cương trong thực thhi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

Pages