Khai thác tài nguyên

Chuyên mục: Khai thác tài nguyên

Hiệp Hòa kiểm tra, ngăn chặn, xử lý 16 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép -

Năm 2018, UBND chú trọng tăng cường trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng sản.

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm vận chuyển đất trái phép trên địa bàn xã Quang Minh -

Ngày 2/11/2018, Chủ tịch UBND huyện ban hành Văn bản về việc kiểm tra, xử lý, khai thác, vận chuyển đất do thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn xã Quang Minh, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND xã Quang Minh khẩn trươn

UBND các xã, thị trấn công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và Bộ thủ tục hành chính về đất đai. -

Để đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, đồng bộ, thống nhất, minh bạch và kịp thời các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan nhà nước thẩm quyền thực

Đề nghị xem xét bổ sung quy hoạch bãi ven sông chứa cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa -

Đề nghị xem xét bổ sung quy hoạch bãi ven sông chứa cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa.

Rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với khu vực bãi soi thôn Hương Ninh -

Rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đối với khu vực bãi soi thôn Hương Ninh.

Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm nạn khai thác cát sỏi trái phép trên sông Cầu -

Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm nạn khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Cầu. Xem chi tiết tại đây!

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng (đợt 2) -

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Thắng (đợt 2).

Quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị -

Quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích đất ở đô thị. Xem Quyết định tại đây!

Tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây, thị trấn Thắng. -

Tờ trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị mới phía Tây, thị trấn Thắng.

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở đô thị -

Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang sử dụng vào mục đích đất ở đô thị. Xem Quyết định tại đây!

Pages