Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /home/hiephoabg/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất theo Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch UBND huyện vừa chủ trì buổi làm việc kiểm điểm tiến độ thực hiện cấp GCNQSD đất thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện dồn điền đổi thửa, cấp đổi GCNQSD đất và trao GCNQSD đất cấp đổi năm 2018.

Từ đầu năm đến nay, số thửa đất được xử lý theo Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh là 334/1,940 thửa đất, đạt 17,2% kế hoạch; đã cấp đổi được 644/1.165 GCN, đạt 55,3% kế hoạch huyện giao, đạt 64,4% kế hoạch tỉnh giao; đã trao được 21.025/26.623 GCN cấp đổi, đạt 79%; cấp sau dồn điền đổi thửa được 496/2.956 thửa, đạt 16,7% kế hoạch.... Mặc dù công tác cấp GCNQSD đất đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo sát sao và đạt được một số kết quả, tuy nhiên tiến độ thực hiện cấp GCNQSD đất còn chậm so với kế hoạch, tỷ lệ cấp GCNQSD đất lần đầu đạt rất thấp, nhiều xã ở dưới mức 10%, một số xã trao GCNQSD đất cấp đổi còn tồn nhiều, công tác hồ sơ cấp GCNQSD đất sau dồn điền, đổi thửa còn chậm, nhiều sai soát phải chỉnh sửa, trao GCNQSD đất theo Quyết định 191/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh còn rất chậm...

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch cấp GCNQSD đất năm 2018, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã căn cứ chỉ tiêu giao về cấp GCNQSD đất lần đầu thực hiện rà soát, phân loại hồ sơ và thực hiện xét duyệt hồ sơ cấp GCNQSD đất hàng tuần, hàng tháng tại thôn; phối hợp với Chi cục Thuế để hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính; công khai danh sách, kết quả xét duyệt hồ sơ tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa thôn; thực hiện trao đạt 80% GCNQSD đất cấp đổi không có vướng mắc trước ngày 15/7/2018; thường xuyên bàn giao Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về giấy chứng nhận cũ, giấy chứng nhận cần chỉnh lý theo quy định, nhất là đối với đất nông nghiệp. Đôn đốc các đơn vị tư vấn thiết lập, hoàn thiện hồ sơ về cấp GCNQSD đất sau dồn điền đổi thửa, chủ động thẩm tra ngay sau khi nhận bàn giao hồ sơ. Tăng cường tuyên truyền, vận động để người sử dụng đất theo Quyết định 191 chủ động thực hiện nghĩa vụ tài chính để được trao cấp GCNQSD đất theo quy định.

Cùng đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Công ty TNHH Yên Hòa thực hiện dự án đo đạc, lập hồ sơ cấpGCNQSD đất sau dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng thiết lập hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ in, bàn giao GCNQSD đất đối với UBND các xã. Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan chuyên môn đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện lập, xét duyệt hồ sơ, cấp, trao GCNQSD đất; hướng dẫn phương pháp tính tiền sử dụng đất. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực địa 100% thửa đất xã xác nhận đủ điều kiện cấp GCNQSD đất; chủ động tham mưu Chủ tịch UBND huyện biện pháp xử lý trường hợp Công ty Yên Hòa không hoàn thành công việc theo tiến độ; tham mưu Chủ tịch UBND huyện tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện.

Nguyễn Phương