Chính sách ưu đãi

Chuyên mục: Chính sách ưu đãi

Quyết định điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22 của Thủ tướng Chính phủ -

Quyết định điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Xem Văn bản chi tiết tại đây!

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND xã Bắc Lý để đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Bắc Lý số 2, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng; trường Mầm non Bắc Lý, Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng khu Lý Viên -

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND xã Bắc Lý để đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Bắc Lý số 2, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng; trường Mầm non Bắc Lý, Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng khu Lý Viên.

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND xã Đức Thắng để đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Đức Thắng số 1, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng -

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND xã Đức Thắng để đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Đức Thắng số 1, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng.

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND xã Đông Lỗ để đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Đông Lỗ số 1, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng -

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND xã Đông Lỗ để đầu tư xây dựng công trình trường Tiểu học Đông Lỗ số 1, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng.

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND thị trấn Thắng để đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Hoa Phượng, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng -

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND thị trấn Thắng để đầu tư xây dựng công trình trường mầm non Hoa Phượng, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng.

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND xã Châu Minh để đầu tư xaya dựng công trình trường Tiểu học xã Châu Minh, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng -

Quyết định hỗ trợ kinh phi cho UBND xã Châu Minh để đầu tư xaya dựng công trình trường Tiểu học xã Châu Minh, hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng.

Phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng đợt 7 cho các xã theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh -

Phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng đợt 7 cho các xã theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh. Xem chi tiết tại đây!

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tác động thực hiện chính sách và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển liên hiệp HTX, HTX -

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tác động thực hiện chính sách và Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển liên hiệp HTX, HTX.

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển liên hiệp HTX, HTX nông nghiệp. -

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển liên hiệp HTX, HTX nông nghiệp. Xem chi tiết tại đây!

Xúc tiến thu hút đầu tư và tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản -

Xúc tiến thu hút đầu tư và tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại Nhật Bản.

Pages