Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 -

UBND tỉnh Bắc Giang vừa Quyết định phê duyệt Đồ an Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/10.000.

Kế hoạch sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cấp xã trên địa bàn huyện -

Nhằm thực hiện tốt chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về bố trí, sắp xếp cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở sang các chức danh phù hợp tại địa phương; đảm bảo sự thống nhất về chủ trương, phương án sắp xếp, bố trí cán bộ k

Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Kỷ Hợi 2019 -

UBND huyện Hiệp Hòa vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể thao kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. -

UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn huyện.        

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. -

UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường trên địa bàn huyện. Theo đó, Kế hoạch nhằm tăng cường các điều kiện về vật chất và tinh thần trong các cơ sở giáo dục, tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có lối sống lành mạnh, ứng xử văn hóa; học sinh được tôn trọng, bảo vệ, đối xử công bằng, bình đẳng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để phát triển về phẩm chất và năng lực. Mục tiêu tổng quát: đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục; nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ quản ký, nhà giáo và nhân viên trong các cơ sở giáo dục; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hôij trong quản lý giáo dục học sinh; tăng cường cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong trường học; quản lý chặt chẽ việc đảm bảo an toàn về thực phẩm trong các bếp ăn bán trú, hàng hóa đồ ăn, nước uống ở cổng trường. Xem chi tiết Văn bản tại đây! Nguyễn Trung        

Kế hoạch đưa chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa vào hoạt động và tháo dỡ, giải tỏa chợ tạm -

UBND huyện Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch đưa chợ Trung tâm huyện Hiệp Hòa vào hoạt động và tháo dỡ giải tảo chợ tạm. 1. Niêm yết công khai các văn bản liên quan đến việc đưa chợ vào hoạt động.

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 trên địa bàn huyện -

Ban Chỉ đạo PCTPTNXH và XDPTTDBVANTQ huyện Hiệp Hòa vừa xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018.  

Kế hoạch kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm năm 2019 -

Để thực hiện tốt công tác phối hợp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo ATTP huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra li

Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện. -

Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện.

Kế hoạch hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 -

Kế hoạch hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018. Xem chi tiết tại đây!

Pages