Bảo vệ môi trường

Chuyên mục: Bảo vệ môi trường

Xử lý điểm rác thải tồn lưu không đúng nơi quy định -

Theo kết quả kiểm tra của Phòng Tài nguyên và môi trường, xác định điểm tồn lưu rác thải khoảng 10m3 tại khu vực gần nghĩa trang thị trấ

Đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường -

Qua kiểm tra hồ sơ, xác minh thực tế địa điểm hoạt động, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phát hiện Công ty cổ phần xây dựng đô thị số 1 Hà Nội đã có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Xử lý nghiêm vi phạm đổ, tập kết rác thải không đúng nơi quy định tại xã Thái Sơn -

Xử lý nghiêm vi phạm đổ, tập kết rác thải không đúng nơi quy định tại xã Thái Sơn.

Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện -

Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn huyện. Xem chi tiết Văn bản tại đây!

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 -

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững" và tiếp tục duy trì các hoạt động thu gom, xử lý rác thải, tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo v

Cấp bổ sung kinh phí cho Trung tâm quản lý đô thị và môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải -

Quyế định cấp bổ sung kinh phí cho Trung tâm quản lý đô thị và môi trường thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

Thông báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt -

Trung tâm Quản lý Đô thị và Môi trường huyện Hiệp Hòa thông báo thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Mức thu căn cứ theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 6/4/2018 của UBND huyện.

Kiểm điểm thực hiện hoàn thiện mặt bằng khu xử lý rác thải đặt lò đốt rác của thôn, xã -

Sáng 7/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng tổ chức kiểm điểm thực hiện hoàn thiện mặt bằng khu xử lý rác thải đặt lò đốt rác của thôn, xã.

Hiệp Hòa: thu hút hơn 11 nghìn người tham gia chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường. -

Từ đầu tháng 6/2017 đến nay, 100% thôn, khu phố trong toàn huyện tổ chức ra quân và duy trì vệ sinh môi trường, thu hút hơn 11 nghìn người tham gia chiến dịch.

Chấn chỉnh công tác thu gom xử lý rác thải trên các tuyến kênh -

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã thực hiện lắp đặt xong 24 rào chắn rác thải trên các tuyến kênh tại các vị trí giáp ranh giữa các xã.

Pages