Chiến lược, kế hoạch phát triển

Chuyên mục: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa. -

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hiệp Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt Nhật, tỷ lệ 1/500 -

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Việt Nhật, tỷ lệ 1/500.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011 đến 2025. -

Quyết định sô 1884/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011 đến 2025.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011- 2025 -

Quyết định sô 1883/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2011 đến 2025.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Cẩm giai đoạn 2011- 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Xuân Cẩm giai đoạn 2011- 2025. Xem chi tiết văn bản tại đây!

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011- 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011- 2025. Xem chi tiết văn bản tại đây!

Đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 -

UBND huyện đề nghị UBND tỉnh xem xét, có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao tổ chức lập và phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011- 2025 -

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thái Sơn giai đoạn 2011- 2025 (Bổ sung vào quy hoạch 1 bãi cát sỏi)

Chuyên mục: Bảo vệ môi trường

Thông báo giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt -

Trung tâm Quản lý Đô thị và Môi trường huyện Hiệp Hòa thông báo thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện. Mức thu căn cứ theo Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 6/4/2018 của UBND huyện.

Chuyên mục: Khai thác tài nguyên

Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn xã Lương Phong -

Thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Lương Phong chủ động biện pháp xử lý triệt để vi phạm đất đai mới phát sinh theo phương pháp phát hiện và xử lý ngay bằng việc lập biên bản vi phạm hành chính, tuyên truyền vận động các trường hợp tự giác tháo dỡ.

Pages