Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ký Người ký Trích yếu File
Công văn 2718/UBND-VHTT 30/11/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng Báo cáo kết quả đợt ra quân xử lý quảng cáo, rao vặt sai quy định và thống kê cơ sở tái phạm
Quyết định 4440/QĐ-UBND 29/11/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định về việc kỷ luật viên chức vi phạm chính sách dân số
Quyết định 4439/QĐ-UBND 29/11/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định về việc kỷ luật viên chức vi phạm chính sách dân số
Quyết định 4438/QĐ-UBND 29/11/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định kỷ luật viên chức vi phạm nguyên tắc tài chính
Quyết định 4437/QĐ-UBND 29/11/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định kỷ luật viên chức vi phạm nguyên tắc tài chính
Quyết định 4384/QĐ-UBND 27/11/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định thưởng nóng Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện, xử lý và tiêu hủy 500kg sườn lợn không rõ nguồn gốc
Quyết định 4383/QĐ-UBND 27/11/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018
Quyết định 4378/QĐ-UBND 27/11/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Hiệp Hòa
Công văn 2674/UBND-VP 23/11/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng Phê bình, nhắc nhở trong công tác chỉ đạo thực hiện phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
Công văn 2587/UBND-VHTT 13/11/2018 Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hảo Nhắc nhở các xã không thực hiện ra quân kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh đối với hoạt động quảng cáo, rao vặt sai quy định

Pages