Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ký Người ký Trích yếu File
Quyết định 2293/QĐ-UBND 19/06/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Thành lập Tổ đánh giá chất lượng nội bộ áp dụng chất lượng ISO
Quyết định 1117/QĐ-UBND 19/06/2018 Về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định 1116/QĐ-UBND 19/06/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng Về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định 1115/QĐ-UBND 19/06/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng Về việc hủy trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy mời 209/GM-UBND 19/06/2018 Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Hảo Giấy mời thông báo thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Hòa Phú đợt 2
Công văn 1145/UBND-VP 18/06/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Triển khai dịch vụ cấp điện tại bộ phận một cửa cấp huyện
Công văn 1304/UBND-KT&HT 15/06/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Thắng
Thông báo 322/TB-UBND 15/06/2018 Chánh Văn phòng Ngô Hữu Thủy ký thừa lệnh Chủ tịch Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Đài TT huyện
Quyết định 2125/QĐ-UBND 08/06/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định về việc kỷ luật viên chức có hành vi vi phạm kỷ luật chính sách dân số
Quyết định 2109/QĐ-XPVPHC 07/06/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại

Pages