Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ký Người ký Trích yếu File
Công văn 2342/UBND-VP 16/10/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính Giao nhiệm vụ GPMB cụm công nghiệp Thanh Vân
Quyết định 4011/QĐ-UBND 15/10/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng Quyết định thành lập Tổ Giúp việc BCĐ thực hiện dồn điền đổi thửa giai đoạn 2017- 2018
Công văn 2306/UBND-VP 12/10/2018 Phó Chánh Văn phòng Đinh Công Nam Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV
Công văn 2263/UBND-NN 09/10/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng Chỉ đạo sản xuất vụ đông
Quyết định 3972/QĐ-UBND 09/10/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP Tập đoàn HDB Việt Nam
Quyết định 3973/QĐ-UBND 09/10/2018 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP xây dựng đô thị số 1 Hà Nội
Công văn 2255/UBND-VP 08/10/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng Kiểm tra, chấn chỉnh đối với hoạt động quảng cáo, quảng cáo rao vặt sai quy định
Công văn 2249/UBND-VP 05/10/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng Công văn đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng bể bơi trong các trường học
Quyết định 2020/QĐ-UBND 04/10/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng Quyết định hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Thái Thọ, xã Thái Sơn
Quyết định 2007/QĐ-UBND 02/10/2018 Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng Quyết định hủy, thu hồi và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Đại Mão, xã Đại Thành

Pages