Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày ký Người ký Trích yếu File
Quyết định 4837/QĐ-XPVPHC 28/12/2019 Chủ tịch UBND huyện Phạm Văn Thịnh Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với ông Vũ Văn Hải (xã Hợp Thịnh)
Giấy mời 60/GM-UBND 18/02/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Tiến Dũng Giấy mời trao đổi kinh nghiệm
Quyết định 1054/QĐ-XPVPHC 15/02/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với ông Trần Văn Biển
Quyết định 1000/QĐ-UBND 01/02/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện Tạ Việt Hùng Quyết định kỷ luật công chức Hà Mạnh Hùng, Phòng Tài nguyên và Môi trường
Quyết định 999/QĐ-UBND 31/01/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội
Quyết định 969/QĐ-XPVPHC 30/01/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tư và phòng chống tệ nạn xã hội
Quyết định 947/QĐ-XPVPHC 28/01/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với ông Nguyễn Thanh Hải
Quyết định 948/QĐ-XPVPHC 28/01/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông đường bộ đối với ông Phạm Văn Hiếu
Quyết định 942/QĐ-UBND 28/01/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính Quyết định thưởng khuyến khích bằng ximăng cho các thôn, xã có thành tích trong thực hiện NQ07
Quyết định 890/QĐ-XPVPHC 25/01/2019 Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Chính Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm

Pages