Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Tiêu đề Loại văn bản Ngày ban hành File
1

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại

Xử phạt 07/06/2018
2

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Xử phạt 04/06/2018
3

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Xử phạt 04/06/2018
4

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế

Xử phạt 18/05/2018
5

Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tự, an toàn xã hội

Xử phạt 16/05/2018
6

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế

Xử phạt 15/05/2018
7

Xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế

Xử phạt 15/05/2018
8

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Xử phạt 11/05/2018
9

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Xử phạt 11/05/2018
10

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Xử phạt 03/05/2018
11

Phê bình Chủ tịch UBND một số xã không nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo

Xử phạt 18/04/2018
12

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Xử phạt 10/04/2018
13

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Xử phạt 20/03/2018
14

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Xử phạt 20/03/2018
15

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xử phạt 06/03/2018
16

Kỷ luật viên chức

Xử phạt 26/02/2018
17

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xử phạt 09/02/2018
18

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xử phạt 09/02/2018
19

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xử phạt 09/02/2018
20

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Xử phạt 09/02/2018
21

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Xử phạt 06/02/2018
22

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dầu khí

Xử phạt 29/01/2018
23

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Xử phạt 26/01/2018
24

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội

Xử phạt 26/01/2018
25

Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Xử phạt 24/01/2018
26

Phê bình Chủ tịch UBND xã không chấp hành quy chế họp

Xử phạt 22/01/2018
27

Xử phạt vi phạm hành chính về an ninh trật tư, an toàn xã hội

Xử phạt 04/01/2018
28

Xử lý nghiêm vi phạm đất đai, khai thác, vận chuyển khoáng sản xã Hương Lâm

Xử phạt 20/11/2017
29

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Xử phạt 08/09/2017
30

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Xử phạt 28/08/2017

Pages