Lịch làm việc

Công việc Cơ quan Lãnh đạo File
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của huyện ủy Huyện ủy PDF icon ctr-40.signed_chuong_trinh_cong_tac_hu_t6.pdf
Chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của Huyện ủy Huyện ủy PDF icon ctr-42.signed.pdf
Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 Huyện ủy Vũ Chí Kỳ - Chủ tịch HĐND huyện PDF icon ctr-43.signed.pdf