Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

Mực độ: 
Mức độ 3
Lĩnh vực: 
Giáo dục và Đào tạo

Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở