Nghị quyết 161/NQ-HĐND

Lĩnh vực: 
Kinh tế - Xã hội
Cơ quan BH: 
HĐND huyện
Loại văn bản: 
Nghị Quyết
Ngày ban hành: 
Thứ sáu, December 22, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, December 22, 2017
File gắn: 

Nghị quyết số 161/NQ-HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017. Mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018.

Người ký: 
Chủ tịch HĐND huyện Vũ Chí Kỳ