Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện về triển khai lắp đặt camera giám sát an ninh, giao thông, hoạt động khai thác khoáng sản

Số/Ký hiệu: 
Thông báo 82/TB-UBND
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Thông báo
Lĩnh vực: 
Giao thông - Vận Tải
Người ký: 
Phó Chánh Văn phòng Chu Thị Phượng
Ngày ký: 
08/03/2018
Ngày hiệu lực: 
08/03/2018