Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 của Chủ tịch UBND huyện

Số/Ký hiệu: 
công văn 2676/UBND-VP
Cơ quan BH: 
UBND
Loại văn bản: 
Công văn
Lĩnh vực: 
Tổng hợp
Người ký: 
Phó Chánh Văn phòng Mẫn Quý Yên
Ngày ký: 
05/10/2017
Ngày hiệu lực: 
05/10/2017